Vytvořte svému projektu finanční plán v 6 jednoduchých krocích

Finanční plán podniku

Dlouhodobý finanční plán umožňuje předcházet krizím a zvyšovat stabilitu podniku. Přesto mnoho společností finanční plán sestavuje špatně, nebo ho nesestavuje vůbec. Nevíte, jak na to? Připravili jsme pro vás 6 praktických tipů, jak vytvořit finanční plán pro svůj projekt.

1. Před tvorbou finančního plánu zanalyzujte svou současnou situaci

Než se pustíte do tvorby dlouhodobého finančního plánu, zanalyzujte situaci, ve které se váš podnik momentálně nachází. Tady je několik otázek, které si můžete položit:

  • Které procesy ve firmě existují a jaké jsou jejich náklady?
  • Jaký je obrat podniku?
  • Jaký je zisk/ztráta?
  • Jaké jsou náklady na zaměstnance?
  • Které naše náklady jsou fixní a které variabilní?

Proč byste to dělali? Získáte výchozí bod pro veškerá další rozhodnutí. Pouze se znalostí současné situace budete schopní vytvořit realistický finanční plán do budoucna. A možná dokonce objevíte prostor pro optimalizaci: proces, který je zbytečný, nebo produkt, jehož výroba je ztrátová.

2. Nejdůležitější část finančního plánu: Stanovte správně ceny produktů

Pokud jste své podnikání ještě pořádně nerozjeli a nacházíte se teprve na začátku, nejspíš budete potřebovat stanovit cenu svých produktů. Na výběr máte ze dvou základních možností:

Od nákladů k ceně

Při cenotvorbě můžete postupovat tradičně, to znamená od nákladů k ceně. Vyberte si výrobek, který chcete nacenit, a detailně rozepište všechny fixní i variabilní náklady na jeho výrobu. Do nákladů na výrobek nezapomeňte započítat cenu energií v kanceláři nebo třeba výdaje za marketing. Poté rozhodněte, jaký zisk chcete z výrobku mít, přičtěte ho k nákladům a stanovte cenu.

Od ceny k nákladům

Modernějším a v poslední době hojně využívaným postupem je nejprve stanovit cenu a teprve poté z ní odvodit náklady. Udělejte průzkum trhu, vyzpovídejte zákazníky a zanalyzujte konkurenci. Na základě všech těchto faktorů pak určete cenu produktu. Stanovte marži, se kterou ho chcete prodávat, a vypočítejte si maximální náklady. Těm pak přizpůsobte materiály, mzdy a další výdaje.

Tip: Tento postup je výhodnější, protože umožňuje přizpůsobit se požadavkům zákazníků nebo cenám konkurence.

3. Ve finančním plánu definujte odpovědnosti

Přiřaďte jednotlivé náklady konkrétním procesům a definujte, kdo za ně nese odpovědnost. Rozpočet mezi členy týmu rozdělte rovnoměrně, aby selhání jedné osoby neznamenalo selhání celé firmy.

4. Zohledněte v dlouhodobém finančním plánu životní cyklus výrobku

Stabilní finanční plán by měl obsahovat kalkulaci životního cyklu. Proveďte ji u každého výrobku a podle výsledků stanovte celkový plán výroby tak, abyste se v žádném časovém období neocitli ve ztrátě. Kalkulace spočívá v tom, že náklady na výrobek rozdělíte do tří etap.

  • předvýrobní etapa: náklady na výzkum a vývoj, průzkum trhu, návrh designu, marketing, investiční náklady
  • výrobní etapa: náklady na výrobu
  • povýrobní etapa: náklady na servis prodaných výrobků a na likvidaci zásob

Počítejte s tím, že předvýrobní a povýrobní etapa jsou vždy ztrátové.

Tip: Do výpočtu zahrňte i náklady v podobě postupného zvýšení mezd nebo zlevnění výrobku.

5. Určete ukazatele, které budete měřit

Ani sebelepší finanční plán podniku nepomůže, pokud nebudete schopní určit, zda jste ho splnili. Dopředu stanovte ukazatele, které budete sledovat. Zároveň pevně určete, kdy se budou výsledky vyhodnocovat. Díky tomu budete mít své podnikání pevně pod kontrolou.

6. Jak finanční plán podniku ještě trochu vylepšit: Definujte zdroje financování

Nečekaným situacím se vyhnete, pokud dopředu určíte zdroje financování. Může jít o kapitál vlastní nebo cizí. Cizím zdrojem je například banka nebo investor. Pokud předem naplánujete, kde peníze seženete, můžete do dlouhodobého finančního plánu zahrnout i splácení úroků. Díky tomu bude váš finanční plán přesnější.

Pokud pro svůj byznys nevytvoříte kvalitní finanční plán, nejenže zlomíte větev sami pod sebou, ale zároveň spolehlivě odradíte všechny investory. Proto si na něm dejte záležet. Jakmile finanční plán budete mít, můžete se pustit do hledání investora. Přečtěte si, jak napsat projekt a obhájit ho před ním.

Sdílet:

Více novinek

Spoluzakladatel Eskalator Capital Jan Skovajsa

Představujeme investory: Jan Skovajsa

Escalator Capital je investiční platforma, která vznikla spojením tří přátel. Díky vzájemné spolupráci se podařilo rozjet několik startupových projektů – včetně dnes již velice úspěšné

Investice do myTimi

Případová studie: Outsourcing a myTimi

Soustřeďte se jen na ty činnosti, ve kterých jste skutečně nejlepší, a vše ostatní outsourcujte. Taková je hlavní myšlenka myTimi, se kterou my naprosto souzníme.